31 juli 2015

Rob Pikkert aan het woord

Het gebeurt (gelukkig) vaker dat spontane ideeën ineens haalbaar blijken en zelfs een hoge vlucht nemen. De aanschaf van het zeilschip de Ecolution van Wubbo Ockels door Stichting WadDuurzaam is hier een mooi voorbeeld van. Want op een middag toen de ondernemers Mirjam van Bergen, Onno Nienhuis en Rob Pikkert bij elkaar waren, bespraken ze dat de scheepswerf van Albert keizer die de Ecolution had gebouwd, zich naast het nieuwe pand van TELSON zou vestigen. En dat de Ecolution weer naar Nederland zou komen als het aan eigenaar Joos Ockels, de weduwe van Wubbo, lag.

Sowieso al geboeid door thema’s als duurzame visserij en nieuwe technologieën, leek dit het trio een prachtkans het Lauwersmeergebied meer op de kaart te zetten. Want er gaat in hun visie inderdaad niets boven Groningen, behalve uiteraard dit nationale erfgoed. Er ontstond dus inspiratie om in eerste instantie mee te helpen de Ecolution naar Lauwersoog te halen. Rob vertelt: “We vonden het een harstikke leuk idee en zeiden tegen elkaar: dat moeten we doen! Want het schip is een mooie trekpleister voor de haven en omgeving. De boodschap van Wubbo past eveneens want in een beschermd natuurgebied is duurzaamheid uiteraard een actueel thema. En de Ecolution heeft ook nog eens een logische verbinding met de provincie Groningen omdat het daar is gebouwd.” Die bouwer, Albert Keizer dus, had nog regelmatig contact met Joos Ockels. Het bleek dat zij niet alleen het schip graag vanuit Curaçao naar Lauwersoog wilde halen, maar het eigenlijk ook wel zou willen verkopen. De verantwoordelijkheid voor het schip werd haar te veel.

Rob: “Ons doel was eerst alleen om een leuke dag op Lauwersoog te organiseren vanwege de intocht. We waren daarvoor ook al met lokale ondernemers en andere partijen in contact voor financiering en allerlei vrijwilligers om de dag voor te bereiden. Maar toen bleek dat Joos overwoog het schip te verkopen, zijn we serieus gaan nadenken om niet alleen de overtocht maar de ook de aankoop te gaan regelen.”
Intussen waren diverse netwerken aangeboord en haakten steeds meer mensen aan, waaronder Albert Keizer zelf. Het verhaal van de Ecolution leek een beetje aan de haal te gaan met de initiatiefnemers, maar het zijn er niet de mensen naar om niet B te zeggen als ze wel A hebben gezegd. En het idee bleek inderdaad haalbaar en betaalbaar te zijn, want het benodigde bedrag voor de overtocht kwam binnen bereik.
Daarmee nam de verantwoordelijkheid navenant toe. Om de financiering en de eigendom goed te borgen ontstond de Stichting WadDuurzaam, voor de exploitatie en om het gedachtengoed van Wubbo Ockels levend te houden. Hierover staat alles te lezen op de website http://wadduurzaam.nl/. Met de Ecolution als boegbeeld en symbool en Rob Pikkert als aanjager en voorzitter. Maar vooral “met elkaar”, zoals Rob het vaak zegt tijdens het gesprek. Het tekent deze stichting waarbinnen veel mensen met verschillende achtergronden zich inzetten voor duurzaamheid in het algemeen en de Ecolution in het bijzonder.

Uiteindelijk liep de Ecolution op 31 juli 2015 binnen. “Een emotioneel moment, zeker voor Albert. Het was een geweldig leuke dag met prachtig weer. En het was een indrukwekkend schip, zoals het met volle zeilen aan kwam varen. In het Dagblad van het Noorden stond de quote: En Wubbo zag vanuit de ruimte dat het goed was. Zo voelde het ook.” Het schip ging vervolgens een reeks van promotie-activiteiten doen: Sail Amsterdam, HISWA, Noorderslag en nog een aantal kleinere evenementen. Daarmee heeft de stichting een veelbelovend begin gecreëerd maar ook de uitdaging de verwachtingen naar de toekomst te realiseren. Visie en zakelijke professionalisering zijn nu aan de orde. Het eerste is inmiddels helder: een focus op het Waddengebied en Lauwersoog en als missie de Ecolution en projecten in te zetten als middelen voor het uitdragen van de boodschap van Wubbo. “Wubbo was een pionier als het gaat om duurzaamheid. Hij droeg uit dat wij allemaal astronauten zijn op het ruimteschip Aarde. En daarvan hebben we er maar één tenslotte, dus moeten we daar zuinig op zijn.“

Wat betreft de professionalisering en de exploitatie is de stichting heel consciëntieus aan de slag. Rob vertelt: “Het blijft de succesfactor om het netwerk te versterken en mensen te enthousiasmeren voor onze missie.” Het is de stichting er dan ook vooral om te doen om mensen met elkaar in contact te brengen over het zeer actuele thema duurzaamheid. Concreet lopen er nu twee grote initiatieven: een mogelijke Poolreis om aandacht te vragen voor het afnemen van het poolijs en daarnaast voor het CO2-neutraal varen en een voor dit najaar nog te organiseren duurzaamheidsymposium in Lauwersoog. De ervaring en kennis die beschikbaar komen met de Ecolution, zet de stichting in  om de ontwikkeling van  duurzame visserijtechniek te stimuleren.

Wat betreft het symposium: dat wordt nu in de grondverf gezet. Uiteindelijk kan dit de aanloop zijn voor een permanent Duurzaamheidcentrum bij de haven van Lauwersoog waar ook Wubbo’s andere project, de Superbus wellicht een permanente plaats zal vinden. Aan onderwerpen geen gebrek, zo denkt de stichting aan inspirerende sprekers, de modernste auto’s met nieuwe technieken en brandstoffen (zoals waterstof), nieuwe conserveringstechnieken voor vis en schaaldieren, hergebruik van visafval etc.. En er zal een stevige link zijn met het onderwijs. Genoeg te doen de komende maanden.

Eigenlijk zijn met de stichting alle lijnen bij elkaar gekomen: de Ecolution is gebouwd in de provincie Groningen, Joos komt oorspronkelijk uit Noord Groningen en het echtpaar heeft hier lange tijd gewoond, de Waddenzee en het Lauwersmeer zijn nationale parken; enfin, het heeft zo moeten zijn. “Het zou het mooiste zijn als de Ecolution kan helpen om ons erfgoed van Waddenzee en Lauwersmeer te borgen voor toekomstige generaties. De link met onderwijsorganisaties wordt dan ook een speerpunt voor de stichting”, zegt Rob.

Ambities genoeg dus. Waar een middagje brainstormen niet toe kan leiden….