Green Shipping Waddenzee

Het programma Green Shipping Waddenzee heeft als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te ontwikkelen. Dit alles om de ambitie van 60% CO2 uitstootreductie in 2030 voor het Waddengebied te ondersteunen.

De ombouw van de Ecolution naar waterstof

“We moeten het anders doen.”
Wubbo Ockels” (1946- 2014) Eerste Nederlandse ruimtevaarder en initiatiefnemer Ecolution

De haven van Lauwersoog

Ondernemers, overheden en belangenorganisaties hebben zich verenigd in een netwerkorganisatie, de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog. Samen geven zij richting aan de toekomst van de haven binnen duurzame projecten, waarbij de transitie naar fossielvrij varen een belangrijk thema is. Ondernemers zien waterstof als de “brandstof” van de toekomst en hebben dit vastgelegd in een verkennend Eindrapport Waterstof in Schepen Lauwersoog. Er is onderzocht wat in Lauwersoog nodig is om te komen tot (om)bouw van schepen, het realiseren van een tankfaciliteit én (lokale en regionale) productie van groene waterstof. Het doel om in 2030 alle schepen vanuit Lauwersoog fossielvrij te laten varen, is een grote uitdagende opgave. Ze willen daar stapsgewijs en in gezamenlijkheid naartoe werken.

Ecolution

De eerste milestone om ervaring op te doen met ombouw naar en varen met waterstof is de ombouw van de Ecolution. Deze stap is belangrijk voor alle partners van de Havencoalitie Lauwersoog. Met deze eerste testopstelling zal de bewustwording van de potentie van waterstof als energiedrager van de toekomst gaan groeien. De ombouw levert veel praktische kennis op. De Ecolution dient als vlaggenschip voor de zichtbaarheid en beleving van waterstof in schepen varend op de Waddenzee.

Het project H2 Ecolution start vanuit een breed draagvlak en bouwt voort op de verkenningen die reeds zijn gedaan. Nu is het tijd van toepassen, testen, door ontwikkelen en delen!

Het project kent verschillende fases: Testopstellingen, ombouw, proefvaren. Optimaliseren, meet-up kennisdelers, communiceren en beleven van varen op waterstof, resultaten en aanbevelingen.

Partner

Stichting WadDuurzaam is de leading partner in dit project en eigenaar van de Ecolution. De Stichting wil laten zien dat de gebruikers van de Waddenzee zich bewustzijn van de kwetsbaarheid ervan en is daarom op zoek naar innovatieve ideeën om hun werkterrein op een duurzame manier te laten voortbestaan. Het bestuur bestaat uit ondernemers uit de regio. Rabobank Groningen, Gasunie en provincie Groningen dragen financieel bij aan de Stichting.

 

Zie hieronder uitgebreide informatie over de Ecolution vanuit het programma van Green Shipping Waddenzee.

H2-ombouw-Ecolution-Lauwersoog