De Stichting WadDuurzaam heeft zich als doel gesteld initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie te faciliteren met haar netwerk van Ondernemingen, Onderwijsinstellingen en Overheid. Daarnaast wil zij met name jongeren hierbij betrekken door het organiseren van workshops, het aanbieden van “les” materiaal etc.

De Stichting wil ook laten zien dat de gebruikers van de (Wadden)zee zich terdege bewustzijn van de kwetsbaarheid ervan en daarom op zoek zijn naar innovatieve ideeën om hun werkterrein op een duurzame manier te laten voortbestaan. Visserij en natuur kunnen naast elkaar bestaan, maar moeten wellicht nieuwe paden bewandelen. Het begint hier, bij de Waddenzee, maar uiteindelijk gaat het om een groter doel. Bewustwording van de kwetsbaarheid van onze Aarde. Het boegbeeld van de Stichting is het innovatieve, duurzame zeiljacht Ecolution. Met dit schip kunnen grote en kleine expedities worden uitgevoerd en het kan ingezet worden bij duurzaamheidsprojecten op allerlei gebieden. Ook is het voor kleine gezelschappen te huur.

U kunt ons helpen de doelstelling van de Stichting te behalen met een eenmalige gift of door donateur te worden.