Wat is WadDuurzaam?

Het idee voor het opzetten van de Stichting WadDuurzaam is ontstaan vanuit het project BluePort. Dit project had als doel het aanzwengelen van innovatie in het havengebied.

Ondernemers in de regio Lauwersoog (Rob Pikkert van Telson – garnalen, Albert Keizer van NG Shipyards, Onno Nienhuis – garnalen, Harm Post van Groningen Seaports – haven Lauwersoog) raakten in eind 2014, begin 2015 met elkaar in gesprek over onderwerpen als milieu, duurzaamheid, circulaire economie en hoe aandacht daarvoor in Lauwersoog en omgeving zou kunnen worden bevorderd. Dit vond plaats in het verlengde van de Blue Port ontwikkelingen en de ideeën en gesprekken rond een duurzaamheidscentrum in Lauwersoog.

Toen bij toeval de Ecolution, het schip van de overleden astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels (oud-inwoner van Noord-Groningen) te koop werd aangeboden (het schip is gebouwd door o.a. Albert Keizer) lag het voor de hand dit schip te gebruiken als vlaggenschip voor de nieuw opgerichte Stichting WadDuurzaam.

In het voorjaar van 2015 werd er een hypotheek verstrekt aan de Stichting WadDuurzaam voor de aankoop van het schip. Vervolgens is het schip vanuit Curaçao overgevaren naar Nederland en werd Lauwersoog de thuishaven van de Ecolution. Ieder van de initiatiefnemers is, vanuit de eigen ondernemingen, betrokken bij initiatieven gericht op onder andere duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen.
De initiatiefnemers voelen zich erflaters van het gedachtegoed van Wubbo Ockels. Rond de Ecolution en Stichting WadDuurzaam zijn personen gezocht vanuit verschillende disciplines en werkterreinen, die kunnen bijdragen aan het welslagen van dit project. Zij maken deel uit van de zo genaamde Denktank binnen de Stichting Wadduurzaam.

Uitgangspunten en doelen Stichting WadDuurzaam

De bronnen waar WadDuurzaam zich op baseert voor haar doelen zijn te vinden in de slotboodschap van Wubbo Ockels en in de uitgangspunten van de Ellen MacArthur Foundation:
• Wubbo Ockels: wij zijn astronauten op het ruimteschip aarde; we hebben geen reserve aarde, we moeten het doen met wat we hebben, alles wat we opmaken of vernietigen is definitief verloren!
• The Ellen MacArthur Foundation: in de natuur wordt alles hergebruikt; er gaat niets verloren. Naar dit voorbeeld moeten wij onze economie inrichten; circulair, niets meer weggooien maar alles hergebruiken; producenten zijn verantwoordelijk voor dit herwinnen en hergebruiken van grondstoffen.

De Stichting is ontstaan in Lauwersoog, op de grens van het Werelderfgoed de Waddenzee en Nationale Park Lauwersmeer. Deze unieke plek is de habitat van WadDuurzaam; partners zijn in deze regio te vinden.